Szőlőfajták Tudástár Borvidékek Hírek Rólunk Főoldal HU

Borkóstolók

Válasszon borkóstoló rendezvényeink közül!

Borászatok

Ismerje meg borászatainkat, az általuk kínált borkóstoló programokat, termékeiket!

Webáruház

Bor vásárlás, rendelés online

Kapcsolat

Kérdése van, információra van szüksége? Forduljon hozzánk bizalommal!

ÁSZF
Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

(ÁSZF)

a

www.vinotravel.hu

honlapon felkínált szolgáltatások igénybevételére és termékek megvásárlására

 

Szolgáltató:

Teach Kft.

 

Az ÁSZF hatálybalépésének időpontja:

2013. január 1.

 

1.        Általános adatok, elérhetőségek

1.1.  A Szolgáltató adatai

A www.vinotravel.hu honlapot üzemeltető, jelen ÁSZF feltételei szerint szolgáltatásokat értékesítő és internetes csomagküldő szolgálatot működtető Szolgáltató cégneve:

Teach Oktató és Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(továbbiakban: a Szolgáltató)

A Szolgáltató székhelye: 2049 Diósd, Radnóti Miklós utca 27.

A Szolgáltatót nyilvántartásba vevő Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 13-09-093209

A Szolgáltató adószáma: 12961397-2-13

A Szolgáltató képviselője: Urbán László ügyvezető

A Szolgáltató honlapjának címe: www.vinotravel.hu

(továbbiakban: a Honlap)

A Honlapon található adatok, fotók, leírások a Szolgáltató tulajdonát képezik, ezért azok egyedi/tömeges összegyűjtése, lementése, tárolása kizárólag a Szolgáltató előzetes, írásos engedélyével lehetséges.

1.2.  A Szolgáltató elérhetőségei, ügyfélszolgálat

A Szolgáltató telefonszáma: +36 70 552 64 94

A Szolgáltató e-mail címe: info@vinotravel.hu

A Szolgáltató az Igénybevevők kérdéseinek megválaszolására, reklamációik kezelésére telefonos Ügyfélszolgálatot tart fent a jelen pontban rögzített telefonszámon, munkanapokon hétfőtől – csütörtökig 9 és 16 óra között. A Szolgáltató az 1. pontban rögzített e-mail címre, illetőleg a Szolgáltató székhelyére érkező leveleket munkanapokon fogadja és kezeli.

1.3.  A Szolgáltató Felügyeleti Szervei

1.3.1 Kereskedelmi hatóság:

Diósd Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzője

Címe: 2049 Diósd, Szent István tér 1. A. épület

Telefonszáma: + 36 23 545-550

1.3.2. Panaszügyintézés, Panaszfórumok:

Az Igénybevevő a termékkel, szolgáltatással, a Szolgáltatóval vagy a Honlappal kapcsolatos panaszait a Szolgáltató 1.1 és 1.2. pontban rögzített elérhetőségein és módokon (szóban, írásban, levélben, ill. e-mailen) jelezheti, aki mindent megtesz a panasz vonatkozó jogszabályoknak megfelelő orvoslása és az Igénybevevő elégedettsége érdekében.

A panaszügyintézés helye megegyezik a Szolgáltató 1.1. pontban közölt székhelyével.

Fogyasztóvédelmi hatóság:

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47.

Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270.

Telefonszám: +36 1 329-7017, +36 1 236-3900,

Telefax: +36 1 235-0856

E-mail: fogyved.pestmegye@pmkh.hu

Békéltető testület:

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.

Telefonszáma: +36 1 4747 921

E-mailcíme: pmbekelteto@pmkik.hu

1.4.  A Szolgáltató tevékenységére vonatkozó főbb jogszabályok:

Polgári Törvénykönyv

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről

Jogszabályszövegek elérhetőek innen: https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

2.        Szerződéskötésre vonatkozó információk

2.1.  Szerződéskötésre vonatkozó általános információk

A Honlapon nyújtott Szolgáltatások értékesítése, teljesítése, valamint Termékek értékesítése, szállítása Magyarország területén történik.

A Honlapon történő vásárlás távollevők között kötött szerződésnek minősül, amely ügyletre az 1.4. pontban meghatározott jogszabályok vonatkoznak.

A Szolgáltató az Igénybevevővel szemben a Honlapon kínált termékek – vele szerződésben álló - előállítóit, a szolgáltatások – vele szerződésben álló - nyújtóit teljes körben képviseli a jelen ÁSZF feltételei szerint.

A Honlapon kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja, az ilyen módon kötött szerződés később nem hozzáférhető.

A Honlapon történő szerződéskötés nyelve a magyar.

A Honlapon feltüntetett árak és díjak bruttó árak/díjak, azokat további adó nem terheli. A Szolgáltató a Honlapon értékesített termékek, szolgáltatások fizetésével, szállításával kapcsolatos járulékos költségekről az Igénybevevő által választható egyes fizetési-, szállítási módoknál a szerződés megkötése előtt a Honlapon ad részletes tájékoztatást.

A Szolgáltató a Honlapon értékesített termékek, szolgáltatások fizetésének, teljesítésének, szállításának módjairól, részletes feltételeiről az Igénybe vevő által választható egyes fizetési-, szállítási módoknál a szerződés megkötése előtt – a 2.2. és 2.3. pontoknak megfelelően - a Honlapon ad részletes tájékoztatást.

A Honlapon a jelen ÁSZF feltételei szerint köthető – Igénybevevő külön regisztrációját nem igénylő - szerződések tárgya:

-            Szolgáltatások megrendelése a 2.2. pont rendelkezéseinek megfelelően

-            Termékek vásárlása a 2.3. pont rendelkezéseinek megfelelően

A Honlapon a jelen ÁSZF feltételei szerint köthető szerződések tárgyát képező Termékek és Szolgáltatások lényeges jellemzőiről az Igénybevevő a szerződés megkötése előtt a Honlapon talál részletes információkat.

A Honlapon a szerződések elektronikus úton való megkötésének technikai lépései a 2.2. és 2.3. pontokból ismerhetőek meg.

A Honlapon történő szerződéskötésnek feltétele a jelen ÁSZF Igénybevevő általi megismerése és elfogadása.

Tekintettel arra, hogy a Honlapon kínált Szolgáltatások és Termékek alkoholtartalmú italok kínálását és/vagy árusítását foglalják magukban, a Szolgáltató tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére Szolgáltatást, Terméket nem értékesít. Amennyiben a Szolgáltató vagy a vele szerződésben álló közreműködő (így pl.: szállító, szolgáltatást nyújtó) nem tud kétséget kizáróan meggyőződni arról, hogy a Termék átvevője, a Szolgáltatás igénybevevője a tizennyolcadik életévét betöltötte, a Szolgáltató, illetőleg a vele szerződésben álló közreműködő köteles a teljesítést - az Igénybevevő költségére - megtagadni.

A jelen ÁSZF magatartási kódexre nem utal.

2.2.  A Honlapon kínált Szolgáltatások megrendelésének menete:

a.)      Az Igénybevevő az igényelt Szolgáltatást a „foglalás” gombra kattintva választhatja ki. Ezt követően foglalását a „Megrendelői űrlap” kitöltésével - a Szolgáltatás időpontjának, az Igénybevevők számának, az esetleges kiegészítő szolgáltatások kiválasztásának megjelölésével, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyes adatainak megadásával, számlázási címének megjelölésével, a fizetési mód kiválasztásával - és a Szolgáltatás díjának megfizetésével véglegesítheti.

Az esetleges adatbeviteli hibák (így pl.: szolgáltatás tárgya, szolgáltatás mennyisége, számlázási cím, stb.) a szerződés megkötése előtt a „Megrendelői űrlap” áttekintése során beazonosíthatóak és kijavíthatóak, a Honlap által beazonosítható hibás/hiányos adatokat a Honlap piros színnel jelöli.

Fizetési feltételek: a Szolgáltatás(ok) díjainak fizetése a Szolgáltató részére történhet bankkártyával a Honlapon, és PayPal-on keresztül, valamint banki átutalással, illetőleg készpénzzel futárszolgálat utánvétes szolgáltatásán keresztül.

Az Igénybevevő a készpénzes fizetés választásával a Szolgáltatótól a Szolgáltatás igénybevételére feljogosító nyomatott „voucher” kiállítását és utánvéttel történő kiszállítását is megrendeli, amelynek díját a 2.3.c.) pontban rögzített táblázat nevesítve tartalmazza.

Az egyes fizetési módokról, határidőkről, fizetési feltételekről, fizetéshez kapcsolódó esetleges járulékos költségekről teljes körűen a Szolgáltató a szerződés megkötése előtt a „Megrendelői űrlapon” tájékoztatja az Igénybevevőt.

A Szolgáltató a díj kifizetését követő 5 munkanapon belül - az elektronikus számlázásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelő - elektronikus számlát állít ki és küld meg az Igénybevevő „Megrendelői űrlapon” rögzített e-mail címére.

b.)      A „Megrendelői űrlap” kitöltését és a Szolgáltatás(ok) díjának megfizetését - a foglalás fenti 2.2.a.) pontnak megfelelő véglegesítését - követően a Szolgáltató a foglalásról az Igénybevevő által megadott e-mail címre a Szolgáltatás igénybevételhez szükséges valamennyi lényeges információt tartalmazó visszaigazolást küld. Amennyiben a visszaigazolás az Igénybevevő foglalásának véglegesítésétől számított 48 órán belül az Igénybevevőhöz nem érkezik meg, az Igénybevevő mentesül a szerződéses kötelezettség alól.

c.)      Amennyiben az Igénybevevő a véglegesített foglalást követően a szerződéstől el kíván állni, mert a Szolgáltatást (Szolgáltatásokat) valamely okból nem kívánja igénybe venni, foglalását a Szolgáltató 1. pontban megjelölt e-mail címére vagy székhelyére küldött nyilatkozatával a Szolgáltatás díjának 50%-a ellenében, a Szolgáltatás(ok) időpontja  előtti 8. nap 24. órájáig írásban lemondhatja. A foglalás lemondása esetén, amennyiben az Igénybevevőnek az előzőekben említettek szerint a Szolgáltatás megfizetett díjának 50%-a visszajár, a Szolgáltató a visszajáró díj(díjak) Igénybevevő részére történő visszafizetése iránt haladéktalanul intézkedik.

A Szolgáltatás(ok) időpontja  előtti 7. nap 0. órája után a Felek úgy tekintik, hogy a Szolgáltatás(ok) teljesítése, előkészítése az Igénybevevő beleegyezésével megkezdődött.  Az Igénybevevő által a Szolgáltatás(ok) időpontja  előtti 7. nap 0. órája után történő lemondás esetén a Szolgáltató a Szolgáltatás díjának 100%-ára jogosult.

Amennyiben a Szolgáltató - az Igénybevevő 2.2.a.) pont szerinti foglalásával - megrendelt Szolgáltatást valamely okból nem tudja teljesíteni (pl.: a minimum létszámhoz kötött Szolgáltatás megvalósulásához szükséges létszám nem jön össze, stb.), a Szolgáltatás(ok) időpontja előtt jogában áll a foglalást törölni, illetőleg az Igénybevevő részére időpont módosításra ajánlatot adni. Amennyiben Igénybevevő a Szolgáltató módosítási ajánlatát annak megküldését követő 48 órán belül nem fogadja el, a foglalása törlésre kerül. A foglalás törlése esetén a Szolgáltató a már megfizetett díj(díjak) Igénybevevő részére történő visszafizetése iránt haladéktalanul intézkedik.

2.3.  A Honlapon kínált Termékek vásárlásának menete:

a.)      Az Igénybevevő az igényelt Terméket a „kosárba” gombra kattintva választhatja ki.  Ezt követően rendelését az „online vásárlási űrlap” kitöltésével - a Termék darabszámának, a Termék megvásárlásához szükséges személyes adatainak megadásával, számlázási és szállítási címének megjelölésével, a fizetési mód kiválasztásával - és a Termék(ek) árának megfizetésével véglegesítheti. Az esetleges adatbeviteli hibák (így pl.: a termék fajtája, termék mennyisége, szállítási cím, számlázási cím, stb.) a szerződés megkötése előtt az „online vásárlási űrlap” áttekintése során beazonosíthatóak és kijavíthatóak, a Honlap által beazonosítható hibás/hiányos adatokat a Honlap piros színnel jelöli.

Fizetési feltételek: a Termék(ek) árának fizetése a Szolgáltató részére történhet bankkártyával a Honlapon, és PayPal-on keresztül, valamint banki átutalással, illetőleg készpénzzel futárszolgálat utánvétes szolgáltatásán keresztül. Az utánvétes szolgáltatás díját a 2.3.c.) pontban rögzített táblázat tartalmazza.

Az egyes fizetési módokról, határidőkről, fizetési feltételekről, fizetéshez kapcsolódó esetleges járulékos költségekről teljes körűen a Szolgáltató a szerződés megkötése előtt az „online vásárlási űrlapon” tájékoztatja az Igénybevevőt.

A Szolgáltató a vételár kifizetését követő 5 munkanapon belül - az elektronikus számlázásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelő - elektronikus számlát állít ki és küld meg az Igénybevevő „online vásárlási űrlapon” rögzített e-mailcímére.

b.)      Az „online vásárlási űrlap” kitöltését és a Termék(ek) árának megfizetését - a rendelés fenti 2.3.a.) pontnak megfelelő véglegesítését - követően a Szolgáltató a rendelésről az Igénybevevő által megadott e-mail címre a Termék(ek) átvételéhez szükséges valamennyi lényeges információt tartalmazó visszaigazolást küld. Amennyiben a visszaigazolás az Igénybevevő rendelésének véglegesítésétől számított 48 órán belül az Igénybevevőhöz nem érkezik meg, az Igénybevevő mentesül a szerződéses kötelezettség alól.

c.)      Szállítási információk:

Az Igénybevevő rendelésének kézbesítése csomagban történik a rendelés véglegesítését követő 1-3 munkanapon belül.

A Szolgáltató a megrendelt csomagokat szerződött futárszolgálattal kézbesíti Magyarországon belül minden városba és településre a fent rögzített határidőn belül munkaidőben (8-17 óra között).

A kézbesítés díja:

Csomagsúly

Bruttó fuvardíj (Ft) / Csomag

Utánvét bruttó díja (Ft) csomagokra (lásd.2.3.a.pont) v. szolgáltatás „voucher”-re (lásd.2.2.a.pont)

0,1 – 1 kg

2 800

1.950 Ft minden megkezdett 150.000 Ft értékhatárig

1,1 – 3 kg

3 100

3,1 – 40 kg

4 200

Sikertelen kézbesítés esetén a második kézbesítési kísérlet díjmentes.

Kézbesítés esetén, az átvétel során az Igénybevevő köteles a csomag sértetlenségét a kézbesítő jelenlétében ellenőrizni. Sérült csomag esetében az Igénybevevő jogosult megtagadni a csomag átvételét és köteles a kézbesítővel a sérülésről jegyzőkönyvet felvenni. A Szolgáltató utólagos reklamációt a csomag fizikai sérülésével összefüggésben az előzőekben említettek szerint felvett jegyzőkönyv nélkül nem fogad el.

d.)      Igénybevevő a Termék c.) pontnak megfelelő átvételét követő nyolc munkanapon belül a Szolgáltató székhelyére megküldött írásos nyilatkozatával a szerződéstől indokolás nélkül elállhat. Elállás esetén az Igénybevevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A terméket az Igénybevevő a Szolgáltató által - az írásos elállási nyilatkozat átvételétől számított 48 órán belül - e-mailben közölt Magyarországi címre köteles haladéktalanul, hiánytalanul visszaszolgáltatni. Abban az esetben, ha a Szolgáltató az írásos elállási nyilatkozat átvételét követő 48 órán belül nem közöl más címet, a terméket a Szolgáltató 1.1. pontban közölt székhelyére kell visszaszolgáltatni. Az Igénybevevőt a visszaszolgáltatás költségén felül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató az elállást követő harminc napon belül köteles a visszaszolgáltatott termék díját visszafizetni az Igénybevevő részére.

2.4.  Igénybevevő elállási joga

A természetes személy Igénybevevő (továbbiakban: a Fogyasztó) a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat az alábbiak szerint:

a.)      a 2.2. pontnak megfelelő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától a 2.2. c.) pont rendelkezéseinek megfelelően.

b.)      a 2.3. pontnak megfelelő termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától a 2.3. d.) pont rendelkezéseinek megfelelően.

2.5.  Szavatosság, jótállás

Ha a Fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó Szolgáltatóval szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

Igényérvényesítés helye: a Szolgáltató 1.1. pontban megjelölt székhelye.

A Szolgáltató a fogyasztó kifogásáról – a 49/2003. GKM rendeletnek megfelelő – jegyzőkönyvet köteles felvenni, és annak másolatát köteles a fogyasztónak átadni.

A Szolgáltató köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

2.6. Adatkezelés

2.6.1. A Szolgáltató az Igénybevevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatait és lakcímét bizalmasan, a jelen ÁSZF 2.2. és 2.3. pont szerinti szerződések létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó árak, díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF 2.2. és 2.3. pont szerinti szerződésekből származó árak és díjak számlázása céljából kezelheti a szerződések tárgyával kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

A Szolgáltató a fent említetteken túlmenően a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

 Az előzőekben említett célokból kezelt adatokat a Szolgáltató törli a szerződés létrejöttének elmaradása, a szerződés megszűnése esetén, valamint a számlázást követően. A hatályos és vonatkozó számviteli jogszabályoknak megfelelő időszakra a Honlapon vásárolt termékekről, illetőleg megrendelt szolgáltatásokról készült számla adatai rögzítésre és tárolásra kerülnek.

2.6.2. Az Igénybevevőnek lehetősége van személyes adatainak megadásával „regisztrálni” magát a Honlapon. A regisztráció a Honlapon történő vásárlásnak nem előfeltétele. A Honlapon történő regisztráció célja, hogy a regisztrált Igénybevevő a 2.2. pont szerinti megrendelés, és a 2.3. pont szerinti vásárlás során a 2.2. és 2.3. pontokban említett „űrlapok” egyszerűbb kitöltésével gyorsabban szerződhessen a Szolgáltatóval. Az Igénybevevőnek lehetősége van rá, hogy a szolgáltatás igénybevételét/vásárlást megelőzően, a szolgáltatás igénybevétele során vagy szolgáltatás igénybevétele/vásárlás után a regisztrációs célból rögzített adatait – regisztrációját - a Honlapról törölje. 

2.6.3. Az Igénybevevőnek lehetősége van a Honlapon a Szolgáltató „hírlevelére” feliratkozni, ilyen esetben a Szolgáltató jogosult az Igénybevevő – hírlevél megküldéséhez szükséges – adatainak kezelésére. Az Igénybevevő bármikor jogosult leiratkozni a Szolgáltató hírleveléről. A leiratkozás lehetséges a hírlevélen minden alkalommal felajánlott leiratkozási lehetőség igénybevételével, illetőleg a Szolgáltató 1. pontban rögzített székhelyére vagy e-mail címére továbbított írásos nyilatkozattal.

3.        A Szolgáltató felelősségének korlátozása

A Szolgáltató a Honlapon történő vásárlással, megrendeléssel kapcsolatban feltételezi az Igénybevevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai adottságokra és a felmerülő hibákra.

A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglalt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek azok be:

- az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem a Szolgáltatótól származó bármilyen adat;

- bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a Honlap akadálytalan működését és a vásárlást;

- bármilyen vételi eszközben bekövetkező meghibásodás, bármely a kommunikációs vonalakon;

- bármilyen adatvesztés;

- bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése;

- bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei a szolgáltató hálózatban.

- Vis major esemény. VIS MAJOR: Vis majornak tekintendő a jelen ÁSZF vonatkozásában az olyan, a Felek által előre nem látható, s nem befolyásolható körülmény, amely a szerződés érvényessége alatt keletkezik, s hirtelen vissza nem fordítható, különleges esemény, részletesen: háború, lázadás, természeti csapás, járvány, tűz, sztrájk, bombariadó. Hirtelen jött olyan betegség, amely a szerződés tárgyát képező szolgáltatások megfelelő szinten való teljesítését akadályozza. Ha valamelyik fél a szerződéses kötelezettségeket nem tudja a Vis major bekövetkezte miatt betartani, haladéktalanul köteles írásban vagy más módon értesíteni a másik felet a vis major körülményeiről, annak elmúltáról. 

Legfrissebb
híreink
Vesztergombié lett a legjobb szekszárdi bor 2017-04-03 Vesztergombi Pince Bodzási merlot válogatása lett a legjobb szekszárdi bor idén. Magyar borsikerek külföldön 2017-03-09 2 kiváló hazai fajta a furmint és olaszrizling, és méltán híres borstilusaink, a szamorodni és aszú aratott legutóbb sikereket külföldön. Bodri Nőnap Szekszárdon! 2016-03-01 Tokaji Március Nagykóstoló 2016-02-21 Somló-Séd DŰLŐngélő minifesztivál 2015. július 18. 2015-07-18 További hírek »